İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımları

İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımları Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetim (İKY) yazılımları, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir dizi araç ve uygulamalardan oluşur. İKY yazılımları, işe alım, personel yönetimi, performans değerlendirmesi, ücretlendirme, eğitim yönetimi, izin takibi, raporlama ve diğer İKY işlevlerini destekler.

 

İKY yazılımları, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmasına, hata ve tutarsızlıkları azaltmasına ve çalışan memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımları

  • Personel Bilgileri YönetimiİKY yazılımları, tüm çalışanların temel bilgilerini (ad, soyadı, iletişim bilgileri, pozisyon, çalışma süresi, vb.) merkezi bir veri tabanında saklar.
  • Ücretlendirme ve Özlük İşleriÜcretlendirme politikalarını uygulamak ve personel özlük işlerini yönetmek için kullanılır. Maaş hesaplamaları, primlerin ve yan hakların yönetimi gibi işlevleri içerir.
  • İzin ve Devamsızlık YönetimiÇalışanların izin taleplerini takip etmek ve devamsızlık kayıtlarını yönetmek için kullanılır. İzin politikalarını otomatik olarak uygulayabilir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimiİş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini ve sertifikalarını yönetmek için kullanılır. İSG eğitimleri, kazalar ve güvenlik ihlalleri gibi verileri izler.
  • Mobil Erişim Mobil cihazlar üzerinden personel bilgilerine, izinlere ve performans değerlendirmelerine erişim sağlar.
  • EntegrasyonİKY yazılımları genellikle diğer işletme yazılımlarıyla entegre edilebilir, böylece finans, muhasebe, lojistik ve diğer iş süreçleriyle uyumlu çalışabilirler.

Bize Ulaşın

Daha ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın